Sverige och Finland har en del saker gemensamt trots att länderna ser olika ut. Två saker som de båda länderna definitivt har gemensamt vad gäller mat- och dryckkultur är kaffe och att fika. Det förekommer inte alls i samma utsträckning i andra länder i världen. Om du vill läsa mer om kaffedrickandet i Sverige och Finland samt fikandet som ett begrepp i de båda länderna så finns det mer intressant info nedan.

Kaffevanor i Sverige och Finland

Finland har toppat topplistorna över var det dricks mest kaffe i hela världen många år i rad. Svenskarna blir alltid lika förvånade eftersom de tror att de dricker mest kaffe. Samtidigt så finns det likheter mellan de båda koffeinälskande länderna och kaffekulturen påminner lite om varandra länderna emellan. I Sverige dricker i genomsnitt en invånare tio kilo kaffe per år och i Finland dricker de ännu mer.

Kaffedrickande människor har det funnits i över tvåtusen år och både Sverige och Finland var i det avseendet ganska sena med att haka på trenden. Generellt började svenskarna (de som hade råd och fick tag på kaffe) att dricka kaffe på 1600-talet och kaffet kom till Finland ungefär samtidigt. Kaffet i sig är ett bär som plockas från kaffebusken och som sedan transformeras till bönor. Bönorna i sin tur behandlas också på olika sätt beroende på vilken sorts kaffe det ska bli.

Svenskarna är kända för sitt kaffedrickande över hela världen så även finländare. Fördomen mot svenska arbetsplatser är att alla dricker kaffe och/eller springer på toaletten stup i kvarten. Oklart om samma fördomar florerar i andra länder om Finland, men det vore inte helt omöjligt. Trots att båda länderna fick tillgång till och började dricka kaffe relativt sent i historien. Historiskt sätt så nådde kaffet som sagt de båda länderna i slutet på 1600-talet. Men, några stora konsumenter av kaffe blev både Sverige och Finland först på 1900-talet. Det beror förmodligen på tillgång och på efterfrågan. I takt med att efterfrågan växte blev tillgången större, i och med det växte efterfrågan ytterligare och så vidare.

Generellt är det dessutom kaffe som de flesta hade svårast att ransonera (utöver andra allmänna basvaror) under de krig som varit från 1800-talet och framåt i båda länderna. Det säger en hel del om hur beroende befolkningen blev.

Fika finns som begrepp i Sverige och i Finland

En annan typisk dryck- och matkultur som enbart finns i Sverige och Finland är att fika. Att fika innebär att ta en paus för att avnjuta någon form av bakverk, dryck (ofta kaffe) samt för att ta del av det goda samtalet. Fika som begrepp finns inte heller i något annat språk än svenska och finlandssvenska. Det finns en finsk motsvarighet till ordet fika också. Många som besöker Sverige och Finland förvånas över den här formen av kultur som de boende i båda länderna tar för givet. Oavsett ålder, social bakgrund eller kön så fikar både svenskar och finländare mycket. Vad som läggs på faten och vad som dricks under fikat varierar dock oerhört beroende på ålder och preferenser.

Fikaraster finns enbart i Sverige och i Finland

Det kanske inte är så konstigt att begreppet fikarast bara förekommer i Sverige och Finland också. På samma sätt som begreppet fika. Av naturliga skäl förekommer begreppet fikapaus och/eller fikarast på arbetsplatser och skolor i de båda länderna också. Och de innebär i princip samma sak som vad begreppet fika gör i största allmänhet. På arbetsplatser och skolor kanske du inte har tillgång till bakverk vid varje fikapaus. Men, förekomsten av kaffe är ungefär densamma som bland vuxna i alla fall. En fikarast eller en fikapaus betyder helt enkelt en paus i arbetet.